Blanda spolarvätskan själv – halvera priset

Blanda spolarvätskan själv – halvera priset

Lästid: 5 min

Spolarvätska behövs för att få bra sikt under vinterkörning. Men visste du att priset kan mer än halveras? Följ våra tips – det lönar sig!

Under vintern är det ofta mörkt och att ha en ren vindruta är en fråga om säkerhet. Spolarvätska behövs för att rengöra rutor samt strålkastare, och den får inte frysa. I värsta fall kan isproppar leda till dyrbara skador.

Under 2022 har det mesta blivit dyrare, men faktiskt också spolarvätskan som stigit med närmare 30 procent, jämfört med 2021.

Du vill alltså inte snåla, men det finns faktiskt några smarta knep som gör att du kan fylla på spolarvätska till ett betydligt bättre pris. Läs vidare och spara pengar!

Blanda själv – det blir riktigt billigt

Det går att spara ganska mycket pengar genom att blanda sin spolarvätska själv. Jämfört med färdigblandat vid macken kan priset reduceras med minst 50 procent. Ibland till bara 15 procent!

En annan stor fördel med koncentrerad spolarvätska är att du själv väljer lämplig fryspunkt – uppåt eller nedåt. Samt gör miljön en tjänst, på två sätt.

Väljer du -10 grader som lämplig fryspunkt ska man använda 1 del spolarvätska till 3 delar vatten, eller 1:3 som man brukar skriva. Då får du ett literpris på cirka 15 kronor – jämfört med färdigblandad spolarvätska som brukar kosta närmare 40 kr/l hos bensinmacken i en 1-litersflaska!

Priserna varierar naturligtvis mycket beroende på var man köper spolarvätskan. Den brukar vara allra dyrast när den står utanför bensinmackens entré och mycket billigare hos exempelvis en stormarknad.

Så här ser det ut på macken, spolarvätskan står centralt och är lätt att greppa när du tankar. Men priset ... usch!

Gör miljön en tjänst

Att köpa färdigblandad spolarvätska hos macken är bekvämt, men ganska dyrt. Dessutom miljömässigt dumt.

Färdigblandad spolarvätska består till två tredjedelar av vatten som fraktats från tillverkaren till affären. Vatten är ”tungt” och när det gäller spolarvätska handlar det om tusentals ton som körs ut av lastbilar varje vinter. Helt i onödan, det finns ju vatten i kranen.

Blanda spolarvätskan själv och gör miljön en tjänst. 

Minska ditt plastavfall

Nästan all försäljning av spolarvätska sker i plastförpackningar. De används en gång, sedan slängs de. En mycket liten andel återvinns, det mesta förbränns.

Vill du minska din plastkonsumtion är det bättre att köpa koncentrerad spolarvätska. Skillnaden är inte gigantisk, men som man säger: ”Många bäckar små …”

Vissa bensinkedjor har spolarvätska ”på pump”, ungefär som du tankar bränsle. En smart metod som gör att man helt undviker plastförpackningar.

Jula koncentrerad spolarvätska i 4-liters dunk kostar 99:90. Färdigblandad blir det ett literpris på 6 kronor. Jämför det med 39 kr/l på macken!

Dosera till rätt frysnivå

Själva syftet med spolarvätska är att den inte ska frysa och vara pumpbar, för att nå ut till munstyckena.

Temperaturen varierar förstås väldigt under vintern, inte minst beroende på var man bor. Ska man blanda spolarvätska själv gäller det att tänka framåt och ha lite marginal, om en vecka blir det kanske en riktig köldknäpp?

Skulle temperaturen bli lägre än förväntat kan man ”justera” fryspunkten i efterhand genom att toppa upp behållaren med koncentrerad spolarvätska.

Förhållandet 1:1 mellan koncentrerad spolarvätska och vatten ger en fryspunkt på cirka -30°C.

Blandar vi i stället en del koncentrerad spolarvätska med två delar vatten, det som beskrivs som 1:2, blir fryspunkten cirka -15°C. Vid 1:3 hamnar fryspunkten kring -10°C och vid 1:4 ligger den runt -7°C. Fryspunkten kan dock variera, mellan de olika tillverkarna.

Spolarvätska är brandfarligt

För att sänka fryspunkten innehåller spolarvätska etanol och/eller isopropanol. Etanol är den ”vanliga” alkoholen som vi annars dricker och för att undvika missbruk finns det även inblandat ett kräkmedel (butanon).

Både färdigblandad och framför allt koncentrerad spolarvätska innehåller tillräckligt mycket alkohol för att vara lättantänt och mycket brandfarligt.

Det är ovanligt att bränder inträffar vid påfyllning, men man ska ändå vara försiktig och undvika spill i motorrummet.

Förutom spolarvätska finns det även kylarvätska, motorolja och bromsvätska att fylla på. Leta efter symbolen för vindrutespolare, vid pilen, oftast ett blått lock.

Ingen spolarvätska = dyra skador

Spolarvätskan ska inte frysa, det vet vi nu. Men vad händer om man glömmer att fylla på spolarvätska?

Tyvärr kan det gå riktigt illa. Som vi vet expanderar is, jämfört med vatten, och då kan det ”spränga” till exempel en spolarpump. I värsta fall kan det inte bara leda till irriterande isproppar utan också dyrbara reparationer.

Av ovan nämnda skäl bör du hålla koll på yttertemperaturen och fylla på med spolarvätska ganska tidigt på hösten. Hur tidigt beror förstås på var i Sverige man bor.

De flesta bilar har en gemensam behållare för spolarvätska, vid motorrummet. Den leder vidare till vindrutan och spolarna vid strålkastarna (som tyvärr blir allt mera sällsynta på nya bilar).

Har du en kombimodell finns det med all säkerhet även spolarmunstycken vid bakrutan. Tänk då på att det är ganska lång väg från fronten på bilen till bakrutan. Spola därför några extra gånger direkt efter påfyllning så att spolarvätskan når hela vägen till bakrutan – då är det ingen risk för frostskador eller ispropp.

Några fler räkneexempel

Att jämföra priser på spolarvätska är inte lätt då produkten säljs i olika volymer, färdigblandad samt koncentrerad, och på många olika ställen. För att göra räkneexemplet längst upp har vi utgått från OKQ8:s listpris hösten 2022:

  • OKQ8 koncentrerad, 249 kr för 4 liter, 62:25 kr/liter
  • OKQ8 färdigblandad, 109 kr för 4 liter, 27:25 kr/liter
  • OKQ8 färdigblandad, 30 kr för 1 liter, 39 kr/liter

Om man späder den koncentrerade spolarvätskan 1:3 (som ska räcka till 10 minusgrader) får man totalt 16 liter spolarvätska, färdig att använda. Det ger ett literpris på 15:56 kronor, alltså 40 procent av den färdigblandad enlitersflaskan för 39 kronor.

Jämför man med den större dunken på 4 liter ligger den egenhändigt blandade spolarvätskan under hälften av priset för den färdigblandade.

Räkneexemplet grundar sig på de ungefärliga priser som vi hittar hos bensinmacken. Skulle du i stället köpa koncentrerad spolarvätska hos en stormarknad, byggvaruhus eller liknande är priserna betydligt lägre (jämfört med macken).

Om vi tar ett exempel på marknaden så säljer Jula koncentrerad spolarvätska i 4-liters dunk för 99:90, literpris 20 kronor. Använder vi samma blandningsförhållande som ovan, 1:3, ger det ett literpris på strax över 6 kronor. Det är bara 16 procent – en sjättedel – jämfört med 39 kr/l på macken för färdigblandad spolarvätska.

Slutsats:

Köp inte spolarvätska på macken utan blanda istället själv, till lämplig fryspunkt. Då kan du sänka priset till en bråkdel av vad den färdigblandade vid macken kostar.