JUST NU: Regeringen slopar miljöbonus på alla nya bilar!

JUST NU: Regeringen slopar miljöbonus på alla nya bilar!

Lästid: 2 min

Nya elbilar, laddhybrider och andra bilar som hittills fått klimatbonus blir av med den - vilket gäller från onsdagen 9 november. De som ville spara 70.000 kronor hade bara ett dygn på sig att köpa elbil! Enligt regeringen behövs inte längre någon miljöbonus eftersom kostnaden är jämförbar med bensin- eller dieselbilar.

De som var riktigt snabba kunde spara 70.000 kronor i miljöbonus när de köpte elbil. Men då måste de underteckna kontraktet under tisdagen 8 november!

Från och med onsdagen 9 november betalar regeringen inte längre ut någon klimatbonus för de fordon som hittills varit klassade som miljöbilar.

Enligt regeringen behövs inte längre denna miljöbonus för att stimulera försäljningen av elbilar och laddhybrider eftersom "kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar bli jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil", som regeringen uttrycker det.

Under måndagskvällen skickade regeringen ut ett kortfattat pressmeddelande där man skriver att klimatbonusen upphör den 8 november:

"Den bil som köpts eller beställts senast den 8 november 2022 ska för att få klimatbonus uppfylla de regler som gäller vid den tidpunkt när utbetalning ska ske, det vill säga tidigast sex månader efter att bilen för första gången har ställts på i vägtrafikregistret. Sedan tidigare gäller att det från och med den 1 januari 2023 endast är bilar som släpper ut högst 30 gram koldioxid per kilometer eller är utrustad med teknik för drift med fordonsgas (naturgas/biogas) som är klimatbonusbilar. Den som köpt eller beställt en sådan bil måste också kunna visa för Transportstyrelsen att köpet eller beställningen gjordes senast den 8 november.
För att omhänderta utestående utbetalningar och ta hänsyn till lagda beställningar höjs anslaget för klimatbonus tillfälligt under 2023."

Elbilar såldes i panik

Andelen laddbara bilar som hittills fått miljöbilsbonus är en stor del av nybilsregistreringarna. Under oktober registrerades 22.383 nya bilar och av dessa var drygt 59 procent laddbara - det vill säga elbilar eller laddhybrider som kan laddas med sladd. Elbilarna stod för 35,5 procent, vilket är mer än bensin- och dieselbilarna tillsammans. Källa: Mobility Sweden.

Omsvängningen till elbilar och laddhybrider har alltså tagit fart rejält. Men frågan är vad som händer nu när regeringen tar bort miljöbilsbonusen för laddbara fordon? Kommer andelen elbilar och laddhybrider att sjunka? Många elbilar och laddhybrider har lång leveranstid, så något tvärstopp de närmaste månaderna blir det sannolikt inte. Men om 6–12 månader bör vi kunna se hur försäljningen utvecklat sig när nybilsköparna hunnit överväga alternativen.

Sannolikt ser vi redan vid nästa månadsskifte, när Mobility Sweden redovisar försäljningen för november månad, hur många elbilar som såldes i "panik" under tisdagen 8 november. Flera bilhandlare hade öppet till midnatt på tisdagen för att hinna ta emot alla beställningar.

Privatleasing har varit populärt hos många som tagit klivet till elbil. Leasingtiden brukar vara begränsad till 36 månader. Men när klimatbonusen på 70.000 kronor för elbilar försvinner så blir också leasingkostnaden väsentligt högre. De som tecknat avtal på en bil som registrerats senast 8 november borde inte vara oroliga, men för de som kliver in hos bilhandlaren från 9 november väntar en rejält dyrare månadskostnad. Även den höjda räntan har inneburit dyrare privatleasing.