Konsumentköplagen förstärks – bättre skydd för begbilar

Konsumentköplagen förstärks – bättre skydd för begbilar

Lästid: 3 min

Från 1 maj ändras konsumentköplagen och det innebär ett starkare skydd för fel på begagnade bilar. Tiden för ”omvänd bevisföring” ökas från 6 till 24 månader.

När man köper en produkt från ett företag gäller konsumentköplagen. Till skillnad mot köp av privatperson, då gäller köplagen.

Konsumentköplagen ger ett starkt skydd – bättre än köplagen – och det är därför som många föredrar att köpa begagnad bil av en bilhandlare.

I konsumentköplagen sägs det bland annat att en bilköpare kan reklamera sitt köp i upp till tre år. Då kan bilägaren få ekonomisk ersättning, reparation eller häva köpet.

Under de första sex månaderna efter bilköpet råder så kallad ”omvänd bevisföring”, enligt konsumentköplagen. Då är det bilhandlaren som måste bevisa att felet inte fanns på bilen vid köpet. Efter sex månader är det bilägaren som ska bevisa att felet fanns från början. Detta kallas också för presumtionsregeln.

Men med den nya konsumentköplagen förlängs tiden för ”omvänd bevisföring” från 6 till 24 månader, två år alltså. Nya konsumentköplagen gäller från 1 maj.

Bättre begtester

Förändringarna i konsumentköplagen innebär högre krav på dokumentation hos bilhandlaren. De begagnade bilar som säljs måste testas och funktionskontrolleras noga, för att bilhandlaren i efterhand ska kunna styrka att inga fel förekom.

Så dels förlängs tiden för ”dolda fel”, men vi kan även förvänta oss att bilhandeln blir noggrannare med sina tester – vilket också är bra för konsumenterna.

Konsumentköplagen är tyvärr – även efter 1 maj – ganska tandlös. En bilhandlare kan strunta i kundens reklamation och vägra ersättning. Då kan konsumenten anmäla företaget till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden, och blir bilhandlaren fälld där hamnar de på konsumenttidningen Råd & Röns ”Svarta listan”. 

En bilhandlare som fällts av ARN kan även förlora möjligheten att annonsera på Blocket – vilket nog svider hårdast. De bilhandlare som är anslutna till branschorganisationen MRF har förbundit sig att följa ARN:s beslut. 

Svarta listan är något som alla seriösa bilhandlare vill undvika. Säkrast är alltså att använda sig av en bilhandlare som är MRF-ansluten, Motorbranschens Riksförbund, då de lovat att följa ARN:s beslut och kompensera konsumenten.

Befintligt skick gäller inte

Som konsument kan du dock inte räkna med att alla fel som upptäcks på en bil efter köp blir kostnadsfritt reparerade. Konsumentköplagen gäller inte för ”normalt slitage”, som till exempel slitna bromsar.

Ett annat exempel är om kamremmen går av inom tidsgränsen (6 eller snart 24 månader). Hade bilen haft det felet vid redan i bilhallen så hade motorn inte fungerat.

Däremot kan inte bilhandlare slingra sig med uttrycket ”såld i befintligt skick”. Det betyder ingenting, rent juridiskt, eftersom bilhandlaren inte kan friskriva sig från konsumentköplagen. De fel och avvikelser som finns ska beskrivas i den obligatoriska varudeklarationen, som undertecknas av köparen. 

Här finns en stor skillnad jämfört med köplagen där en privatperson inte behöver uppfylla något och kan hävda ”såld i befintligt skick”. Därför bör man alltid skriva ett köpekontrakt där alla funktioner har kontrollerats och säljaren skriver under på att det inte finns några fel.

Ett annat uttryck som ibland förekommer är ”reservation för felskrivning”. Det håller inte heller juridiskt eftersom bilhandlaren måste uppfylla allt det som skrivits, felskrivning är aldrig en ursäkt. Står det i de tekniska specifikationerna att bilen exempelvis ska ha navigation så ska det finnas – annars kan köparen kräva kompensation eller häva köpet.

Uppdaterade, digitala tjänster

En annan nyhet i nya konsumentlagen, som börjar gälla 1 maj, är att den även omfattar digitala varor. Det kan påverka försäljningen av både nya och begagnade bilar då de innehåller allt mer av digitala tjänster.

Näringsidkaren ska nämligen ”tillhandahålla digitalt innehåll i den senaste versionen”. Då kan bilköparen hävda att de elektroniska tjänsterna ska vara uppdaterade, exempelvis de elektroniska kartorna i navigationen.

Uppgraderingen av villkoren är välkomna då konsumentköplagen funnits länge, ända sedan 1990. När den nya konsumentköplagen bereddes var det flera politiker som påpekade behovet av speciella regler för konsumentköp av levande djur. Detta gäller framför allt för dyrare djur, som hästar, men även hund och katt.

Dessa frågor ska fortsätta att utredas, men det är något som vi får ta upp på vår systersajt Våra Hem.