Många bilföretag på nya ”Svarta listan” – även Tesla

Många bilföretag på nya ”Svarta listan” – även Tesla

Lästid: 2 min

Tyvärr är det många företag i motorbranschen som är med på tidningen Råd & Röns svarta lista. Däribland även Tesla, som vägrat följa beslutet från Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

När det uppstår tvister mellan konsument och företag är sista instansen Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Om ARN dömer till konsumentens fördel förväntas företaget följa det beslutet.

Men om företaget vägrar att följa ARN:s beslut hamnar de på konsumenttidningen Råd & Röns svarta lista. En föga hedrande lista, därför brukar de flesta företag följa det som ARN rekommenderar.

Den senaste svarta listan från Råd & Rön visar tyvärr att en stor andel företag i motorbranschen inte vill följa ARN. Av de 227 företagen kommer 81 från motorbranschen.

Även när det gäller storleken i kronor utmärker sig motorbranschen och står för hälften av totalsumman som ARN vill att företagen betalar.

Tesla vill inte häva köpet

Biltillverkaren Tesla finns med på den senaste svarta listan. En bilköpare undersökte sin nylevererade bil och fann då skador på underredet.

Den nyblivna Teslaägaren ville lämna tillbaka sin bil och häva köpet, något som Tesla vägrade. ARN utredde till bilköparens favör och rekommendera Tesla att ta tillbaka bilen och återföra köpesumman på över 700.000 kronor till konsumenten, vilket alltså inte skedde.

Ett annat företag med bilanknytning som fällts av ARN är det hårt kritiserade Svenskt Fordonsskydd. Många har fått utskick från Svenskt Fordonsskydd där man uppmanas att betala för ”förlängd fordonsgaranti.” Uppmaningen är snarlik en faktura, vilket skrämt många bilägare att betala – trots att de inte behöver.

Ett straff som kan svida

Ska man köpa bil eller letar efter en bilverkstad, däckfirma eller rekondanläggning, då är det säkrast att först kolla på Råd & Röns svarta lista. Ett företag som en gång vägrat att följa ARN:s beslut kan ju antas vägra fler gånger – om det skulle uppstå en ny tvist.

Tyvärr är besluten hos Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, ganska tandlösa. Man kan inte tvinga företag att exempelvis häva ett köp, bara rekommendera. Det utgår heller inga böter eller andra straff för de företag som hamnar på svarta listan.

Ett ”straff” finns dock när det gäller bilhandlare. Om en bilhandlare fått ett ARN-beslut mot sig kan Blocket utestänga företaget och dess annonser. Det förutsätter dock att bilägaren meddelar Blocket om ARN:s beslut. Blocket kontrollerar inte på egen hand vilka företag som finns på Råd & Röns svarta lista.

Om en bilhandlare inte kan annonsera på Blocket så svider det straffet förmodligen ganska mycket, då chanserna till försäljning av andra bilar minskar.


Råd & Röns svarta lista  (kräver prenumeration)