Dyster prognos för diesel – dags att välja annat?

Dyster prognos för diesel – dags att välja annat?

Lästid: 4 min

Dieselpriset ligger kvar på en hög nivå, vilket påverkar både nybilsförsäljningen och begagnatpriserna. Vi tittar in i spåkulan för att ge dig rätt råd – är det dags att välja bort dieseln?

Svenska ägare till dieselbilar fick en chock i mars. Då höjdes dieselpriset till över 28 kronor per liter!

Under 2022 har bränslepriserna varierat en hel del, men dieselpriserna har legat stadigt högt. Senaste ”rekordet” sattes 10 oktober då listpriset hamnade på 28:67 kr/l.

Nu tror branschbedömare att vi får stå ut med en fortsatt hög prisnivå. Energimyndigheten säger till Ekot att ”dieselutbudet är stramt”, vilket sägs bero på begränsad raffinaderikapacitet i EU samt förändrade logistikmönster.

Eftersom det råder brist på naturgas i Europa används eldningsolja för uppvärmning, vilket i sin tur konkurrerar med dieseltillverkningen

Utbudet kan halka efter

”Det är en stor efterfrågan på diesel just nu och utbudet kan halka efter då,” säger Jessica Alenius, vd på drivmedelbranschens organisation Drivkraft Sverige, till Ekot den 14 oktober.

Däremot tror inte Jessica Alenius att det blir någon brist på diesel: 

”Nej, den bedömningen gör inte vi. Men däremot kommer vi nog att tampas med högre priser,” säger hon till Ekot.

Men osvuret är bäst. USA har strypt sin oljeexport och rysk olja möter nya sanktioner från december och efter nyårsskiftet. De globala lagren av diesel är just nu på mycket låg nivå, den lägsta på flera decennier. Fortsätter lagren minska kan det bli brist på diesel, vilket påverkar både privatbilism och transportsektorn (som till stora delar sköts av lastbilar med dieselmotorer).

dieselpris mack tankningDieselpriserna är verkligen MAX-imalt höga. Och risken är att de förblir höga, kanske i flera år.

Svenskar väljer laddbart

Den höga prisnivån på dieselbränslet märks även av i nybilsförsäljningen och på begagnatpriserna. Både diesel- och bensindrivna bilar säljs i allt färre exemplar, samtidigt som de laddbara (laddhybrider plus elbilar) ökar.

Enligt bilbranschorganisationen MRF har hela bilhandeln minskat sina volymer av begagnade bilar under 2022. Under september minskade volymen med 18 procent, jämfört med samma månad förra året.

Mest tydligt var det för dieselmodellerna, som gick ner 28,4 procent. Bensinbilarna minskade med 15,4 procent.

”Däremot fortsätter trenden att svensken köper laddbart, säger Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF. ”Det har vi sett under hela året. Olika former av hybrider och rena elbilar ökar stadigt i volym. I princip hela nedgången i begagnathandeln kan knytas till bensin- och dieseldrivna fordon.”

Nedgången är generell och gäller både privatpersoner, företag, kommuner/stat och hyrbilsföretag.

Spåkulan är grumlig

De som planerar ett bilköp, ny eller begagnad, fattar ett beslut som sannolikt gäller för flera år framåt. Spåkulan är svår att tyda men såvida man inte kör väldigt långa sträckor varje år ser det inte positivt ut för dieselmodellerna.

Dieselpriset ligger sannolikt kvar på en hög nivå, kanske under flera år. Även om dieselmotorer är effektivare och snålare jämfört med de flesta bensinmodeller är det svårt att ”räkna hem” prisskillnaden. Framför allt är moderna laddhybrider – med bensinmotor och elmotor – väldigt snåla.

Till driftkostnaderna ska vi också räkna in den årliga fordonsskatten. För vissa dieselmodeller kan skatten vara rejält hög, något man alltid bör kontrollera innan köp.

Den andra faktorn vi måste ta hänsyn till är värdeminskningen. Det minskade intresset för dieselmodeller lär synas även här. Tyvärr är det en lurig kostnad som inte syns förrän nästa gång man ska byta bil.

Ett betydligt bättre alternativ är att välja en laddhybrid eller elbil, som haft en stor efterfrågan som begagnade. Vissa elbilar har faktiskt stigit i värde (!) som begagnade.

dieselpris chock mackVem kunde tro det här för ett år sedan? Dieselpris på väg mot 30 kr/l och bensin för över 22 kr/l!

Fortfarande få laddstolpar

Håller vi oss till ekonomin är det svårt att motivera de driftkostnader, höga fordonsskatt och värdeminskning som en dieselmodell har. Detta jämfört med en bensinmodell. Kalkylen för en laddhybrid eller elbil blir ännu bättre.

Bättre – rent ekonomiskt – är att välja en laddhybrid med bensinmotor. Speciellt vid stadskörning är laddhybrider mycket snåla. Bäst ekonomi med lägst driftkostnader och minst värdefall erbjuder en elbil.

De som vill göra ett klipp och köpa en billig dieselbil som sjunkit i pris kan dock ta chansen och göra det nu. Speciellt större dieselmodeller säljs väldigt billigt idag. Nackdelen är att andrahandsvärdet sannolikt fortsätter att vara lågt de närmaste åren, även om man inte kan veta det säkert i förväg.

Slutligen finns det bilförare som inte vill ha en elbil, av olika skäl. Laddinfrastrukturen är långt från färdigbyggd, till exempel. Kan man inte ladda hemma blir det både svårt och onödigt dyrt med elbil. Elbilar är också dyrare i inköp (men billiga i drift) vilket kan vara en omöjlig tröskel för många bilköpare, speciellt nu när räntan är så hög.

Nya regeringens löften

Det hopp som finns kvar om lägre bränslepriser är att den nya, borgerliga regeringen lever upp till sina vallöften om lägre skatt. Men vad det kan innebära i praktiken vet vi inte ännu.

Det vi vet är att inblandningen av biobränsle i diesel (reduktionsplikt) fortsätter på samma nivå fram till årsskiftet. Om reduktionsplikten minskas till EU:s miniminivå kan dieselpriset sjunka med 5–7 kronor per liter. Men om sänkningen blir så stor är ännu så länge högst osäkert.

Däremot kan vi hoppas på en snabb, ny period med skattesänkning. Den föregående skattelättnaden på nästan 2 kr/l fanns mellan 1 maj och 1 oktober. Men det finns en stor risk att eventuella skattelättnader blir tillfälliga, hur välbehövliga de än är.

Mycket är alltså osäkert i skrivande stund. Det är svårt att göra en hyggligt säker kalkyl, vilket är mycket irriterande för den som ska köpa bil – som alltid ett stort beslut för privatpersoner.

Det slutgiltiga beslutet kan bara du själv ta. Men just nu är det mycket som pekar mot att du borde välja något annat än en dieselmodell.